Obavještavamo vas kako je Vlada Republike Hrvatske, dana 29. kolovoza 2019. godine donijela  Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Obzirom da ista još nije objavljena u Narodnim novinama, u privitku dostavljamo dokument sa sjednice Vlade.

Nakon objave u Narodnim novinama, Ministarstvo će istu objaviti na web stranici, zajedno s potpisanom Uputom o provođenju iste kao i pripadajuće Potvrde.

Ovim putem skrećemo pozornost da su osnivači za školsku godinu 2019./2020. obvezni zatražiti nove potvrde od svih učenika, sukladno  Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom  osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća Uredba o zaštiti podataka).

Dokumneti:

176_-_4.doc

Dopis_-_prijevoz_učenika_srednjih_škola.pdf

FINAL_Uputa_o_provodenju_odluke_sk_2018-2019.doc

POTVRDA_75_sufinanciranjeMedjumjesnoga_javnog_prijevoza_Ucenikass

POTVRDA_100_-_sufinanciranje_međumjesnoga_javnog_prijevoza_učenika_sš

Pravila_postupanja_-_prijevoz_učenika_srednjih_škola.pdf