Sukladno promjeni termina za ispis upisnica, škola je prilagodila termine upisa!

Upisi će biti danas 13.07.2018- od 12.00-18.00 i u ponedjeljak 16.07.2018. od 10.00-14.00 sati.

Prigovor na rezultate državne mature maturanti mogu predati u školi u petak,  13.07. 2018. od 10,30 do 12  sati.  Učenici koji žele uložiti prigovor trebaju ispuniti i potpisati obrazac prigovora koji će biti u školi.