Nastavni program

Programom prirodoslovno-matematičke gimnazije učenike od prvog razreda temeljito i kvalitetno pripremamo za državnu maturu, a istovremeno i za upis na fakultet po vlastitom izboru.

Nastavni plan i program prirodoslovno-matematičke gimnazije naročito je usmjeren na stjecanje znanja i vještina u području matematike.  Rezultati ispita državne mature ukazuju na probleme učenika u Republici Hrvatskoj u savladavanju sadržaja iz matematičkog područja, stoga usmjerenost našeg programa na matematičko područje omogućava učenicima uspješno rješavanje državne mature i upis na željeni fakultet.

Nastava informatike kroz sve četiri godine također je prednost našeg programa u odnosu na slične programe na tržištu.

Prirodoslovni dio programa pruža učenicima mogućnost praktične primjene teorijskog znanja kroz laboratorijske vježbe iz fizike, kemije i biologije. Takav pristup prirodoslovlju suhoparnu, apstraktnu i teorijsku nastavu pretvara u zanimljivo, cjelovito, iskustveno učenje.

III. gimnazija je škola prirodoslovno-matematičkog usmjerenja.

Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
A B C A B C A B C A B C
Hrvatski jezik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
I. strani jezik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
II. strani jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2 2 2 2 2
Glazbena umjetnost 1 1 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1 1 1
Psihologija 1 1 1
Logika 1 1 1
Filozofija 2 2 2
Sociologija 1 1 1
Povijest 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 4 6 5 4 6 5 5 7 6 5 7 6
Fizika 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Kemija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatika 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
Politika i gospodarstvo 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Izbor: etika ili vjeronauk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ukupno 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Predmeti koji se uče kroz sve četiri godine obrazovanja su: hrvatski jezik, 1. strani jezik (engleski ili njemački), 2. strani jezik (ovisno o programu), povijest, geografija, matematika, fizika, kemija, biologija, informatika, tjelesna i zdravstvena kultura, i etika, odnosno vjeronauk, ovisno o odabiru učenika. U prva dva razreda tim predmetima dodaju se: glazbena i likovna umjetnost te latinski jezik. U trećem razredu to su sociologija, psihologija i logika, dok su u četvrtom to filozofija te politika i gospodarstvo. Tjedna satnica je kroz sve četiri godine jednaka, te iznosi 33 nastavna sata.