U našoj školi izvodi se suvremena nastava matematike već dugi niz godina. Takav oblik nastave razvija stvaralačko mišljenje i kreativnost učenika.

Svaki član matematičkog aktiva navedene sadržaje obrađuje prema vlastitoj izvedbenoj skici. Time se omogućuje razmjena iskustava i različitih metoda rada te individualizacija nastavnog procesa. U duhu stare tradicije (Gimnazije Ćire Gamulina, Matematičko – informatičkog obrazovnog centra) matematički aktiv III. gimnazije u Splitu u radu svojih članova njeguje jedinstvo u bitnim načelima i različitost u formalnim elementima. U bitna načela svakako spadaju nepotcjenjivanje učenikovih sposobnosti i vjera u njegov uspjeh što utječe na postavljanje konkretnih zahtjeva pred učenika.

Rad s nadarenim učenicima je individualiziran te svaki nastavnik samostalno uvodi zainteresirane učenike u dodatne sadržaje i dodatnu literaturu.