Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu svake godine organizira Dan otvorenih vrata Fakulteta na kojemu želimo učenicima srednjih škola na području Splitsko-dalmatinske županije predstaviti Fakultet i naše studijske programe. Na Danu otvorenih vrata svi naši Odjeli kroz pripremljen program sa popularnim predavanjima, radionicama, razgovorima sa profesorima i studentima žele budućim studentima približiti studije koje mogu upisati.

Leave a Comment